PINTINHO AMARELINHO DA TURMA GALINHA PINTADINHA EM BISCUIT
What do you think about this video?

adriano de de carli: trabalho bacana , porem vc fala de mais :(

IVONE AQUINO IVONE: Timmy Rtiulk Dvjgvxm Adhf Hhgv Ggmg Cn Yb Gj Rg Fhnfn @@@ !647585326

Viviane Santana: realmente tenho muita dificuldade de forrar as bolas de isopor e bolear então meu deus,levo uma surra kkkkk. amei a aula. parabéns pelo belo trabalho.

Marcia Maria: gostei vou fazer no aniversario da minha filha
Rating:
PINTINHO AMARELINHO DA TURMA GALINHA PINTADINHA EM BISCUIT 4.1 out of 5

Shared by Others

Como fazer a galinha pintadinha de massinha (stop motion)
Como fazer a galinha pintadinha de massinha (stop motion)
Teletubbies 5 (Dublado)
Teletubbies 5 (Dublado)
Amigo Estou Aqui - Toy Story
Amigo Estou Aqui - Toy Story
Plankton and W.I.F.E. II
Plankton and W.I.F.E. II

Featured Video

How to Make Money Online


Latest Comments

Hàng Nhật Xách Tay: Chưa bao giờ thích Singapore, kỷ niệm này còn làm thiện cảm của tôi với đất nước này kém đi rất nhiều. Cũng không tính kể, nhưng sau khi đọc bài viết về một bạn công nhân bị lừa ở khu này luôn thì tốt nhất là nên chia sẻ để chúng ta cùng phòng tránh. Sim Lim Square aka 森林商业中心 là một tổ hợp bán các thiết bị điện tử ở Singapore. Người ta từng cho rằng nó hấp dẫn hơn Funan vốn có giá cao, mắc tiền hơn. Nếu từng đi Đài Loan bạn có thể hình dung ra nó giống như chợ điện tử Guang Hua nhưng vấn đề là Đài Loan người ta không lừa du khách còn Sing thì có… Đọc thêm ở Hàng Nhật JiPi: http://hangnhat.jp/index.php/tin-tuc/item/101-bi-lua-o-sim-lim-singapore.html 
GadgetGuruHD: Hardshell for slimness and TPU for protection.
Matt Medicineforme: The total for all 7 plants, 2 dwc and 5 flood table was just under 5 pounds dried bud. I didnt weigh just the flood table and the dwc buckets seperately. On average it worked out to 12oz per plant roughly but as you can see the flood table plants were much larger. Nutes= my own formula, sorry i dont buy them at the grow shops.
MicBergsma: Hey DJI Phantom2 owners, if you are not sure what settings to use for GoPro, here's video could help you...
Mrs803: how is this holding up? do you still like it? does it have a good macro quality for like really close ups? and is it good for youtube videos? sorry for so many questions but they have this at my walmart and im thinking of getting it!
DuffmanJR: gotta have a good sub xD
Rolando Loeb: damm there its an gtx 460 wirelles capable of 1080p lol
PINTINHO AMARELINHO DA TURMA GALINHA PINTADINHA EM BISCUIT